GRENKE Leasing

Gebruikersvoorwaarden

Alle prijzen op deze website zijn in EURO (€), inclusief 21% btw, inclusief Recupelbijdrage en exclusief verzendkosten, tenzij anders is aangegeven. De informatie die op deze website wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad en actieperiode strekt, tenzij anders vermeld. Prijzen kunnen meerdere malen per dag veranderen.

De voorraadindicatie geeft de voorraad van ons magazijnen weer op een specifiek moment. Aangezien wij deze voorraad benutten om zowel verzendopdrachten als bestellingen in onze showroom uit te leveren, wijzigt deze continu. De voorraadindicatie op de website wordt daarom meerdere malen per uur bijgewerkt. Meer informatie over de verschillende voorraadindicaties op de website kan je hier vinden.

Hou hiermee ook rekening wanneer je op basis van de voorraadindicatie producten komt afhalen in onze showroom in Aartselaar. De voorraad kan gewijzigd zijn tussen de laatste keer dat je deze online nakeek en je bezoek aan de showroom. Wij raden dan ook sterk aan om eerst via de website een bestelling te plaatsen, zodat de producten voor jou gereserveerd zijn. ALTERNATE is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden met betrekking tot de voorraadindicatie. Voor meer informatie over de voorraad van specifieke producten kan je steeds contact met ons opnemen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. ALTERNATE behoudt zich het recht voor om de publicaties te wijzigen of aanbiedingen in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, toe te voegen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

Alle op deze website vermelde beschermde merk- en beeldrechten vallen onder het geldige merken- en eigendomsrecht van hun respectievelijke eigenaren. Op de door ALTERNATE zelf gemaakte publicaties rust auteursrecht. Het is niet toegestaan om dergelijke graphics, teksten, audio- en videosequenties in andere elektronische of gedrukte publicaties te verveelvoudigen of te gebruiken.

Indien ALTERNATE de gebruiker de mogelijkheid biedt reviews of andere zelfgeschreven teksten op deze website te plaatsen, dan zijn de volgende beperkingen van toepassing:

  • In principe zijn alle teksten verboden die immoreel, onzedelijk, pornografisch en gevaarlijk voor minderjarigen zijn of gewelddadig materiaal bevatten. Hetzelfde geldt voor teksten die gewelddadig, racistisch/discriminerend, beledigend, denigrerend of aanstootgevend zijn.
  • Product reviews dienen niet voor communicatie tussen individuele gebruikers, noch zijn ze bedoeld om een mening over onze diensten te geven of contact te zoeken met ALTERNATE. Hetzelfde geldt voor elke vorm van kritiek die niet gerelateerd is aan het product zelf, zo ook ongepaste opmerkingen. De reviews zijn ook niet bedoeld voor het doorgeven van eventuele klachten en suggesties. Reviews moeten zo beargumenteerd mogelijk zijn, zodat deze voor andere gebruikers zo transparant en duidelijk mogelijk zijn. Informatie zoals "werkt niet!" is voor andere gebruikers niet voldoende om een beeld te krijgen van het product zelf.
  • Teksten die niet overeen komen met de feiten moeten worden weggelaten.

ALTERNATE is niet aansprakelijk voor zelfgeschreven teksten en publicaties en behoudt zich het recht voor te allen tijde teksten te verwijderen die in strijd zijn met de hiervoor genoemde regels. Bij inbreuk hiervan behouden wij ons het uitdrukkelijke recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Gelieve ons alert te maken op teksten die aanstootgevend of ongepast zijn en niet voldoen aan onze richtlijnen. De teksten in kwestie worden meteen gecontroleerd en indien nodig verwijderd.

Aangezien ALTERNATE de privacy en de veiligheid van jouw persoonsgegevens waardeert en respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving. Meer informatie over ons privacybeleid kan je hier vinden.

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk om van jou te horen indien je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Klachten kunnen verstuurd worden naar klachten@alternate.be onder vermelding van je klantnummer en de reden waarom je niet tevreden bent.

ALTERNATE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of de kwaliteit van de informatie die wordt verstrekt op deze website. Aansprakelijkheid van welke aard dan ook tegen ALTERNATE, veroorzaakt door het gebruik of misbruik van onjuiste of onvolledige informatie, worden uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van ALTERNATE. Indien deze bepalingen of gedeeltes daarvan niet legaal of correct zijn, tast dit de overige voorwaarden niet aan.